Капацитет и производствени мощности

НачалоКапацитет и производствени мощности

Към настоящия момент във фирма ТОТЕМА Инженеринг  работят над 80 висококвалифицирани експерти, специализирани в различни сфери на енергетиката, промишленото строителство, инженеринга.  Разполагаме с екип от проектанти, конструктори и технолози в областта на топлоенергетиката, топлотехниката, автоматизацията на производството,  промишленото електрообзавеждане, проектирането на технологично оборудване и метални конструкции.
Фирмата има дългогодишен опит в монтажните и строителни дейности, които се извършват от сужители на ТОТЕМА Инженеринг.

Мениджмънтът на ТОТЕМА Инженеринг непрекъснато повишава професионалните си качества, а натрупаният до момента опит е в резултат на участието ни в големи европейски проекти (Инсталация за обезводняване на гипс, Склад за гипс и транспортна система, Проектиране, производство и монтаж на въздуховоди и газоходи за ТЕЦ Боксберг и др.), както и в партньорството с някои от водещите енергетични компании (Enel,  Hitachi Power Europe,  Alstom,  Endesa и др.).

ТОТЕМА Инженеринг  работи в трайно сътрудничество с големи произведствени бази, специализирани в изработване на технологично оборудване и метални конструкции, както и с такива,  извършващи монтажни  и ремонтни дейности.