Кореспонденция

НачалоКореспонденция

СНИМКА 1

Кореспонденция

СНИМКА 2

Кореспонденция

Здравейте!

  Работа със сайта

Влизане

В браузъра се пише следния URL:http://bacca.plitkite.com/wp-admin/

Влизa се  в админ панела с admin:……..  и  password:……… ->пратил съм ги на SMS

1. Дейности редакция:

След като сте вече в админ панела. От ляво има вертикално меню в черно. Намирате -> Страници и кликвате на него. От ляво се появяват всички страници в 3 page. На Page 2 се намира -> Дейности. Поставяте курсора върху думата и се появяват различни опции, какво искате да направите. Избирате ->Редактиране. Вече сте в прозореца на дейности. Скролвате на долу и намирате това -> снимка 1. Това е ред на който има три отделни блока. Всеки блок съдържа три панела в случая. Всеки блок е една дейност която се визуализира в страницата -> Дейности.

 Редактиране на текста и позициите на Дейностите:

   а/ Редактирането на текста става с поставяне на курсора върху панела -> Heading, появява се зелен изскачащ прозорец от него избирате моливчето натискате и влизате в прозореца на редактора-> Headin setting. Първото прозорче в редактора ->Title. Например първата дейност е МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА. Вижда се код и текст->МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА _break_ <span class=“highlight“ style=“color: #ff6702;“>ЕНЕРГЕТИКАТА</span  Кода няма да пипате а само текста. Заменяте или добавяте думи. Пример! Горното ще редактираме така-> МАШИНИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА _break_ <span class=“highlight“ style=“color: #ff6702;“>МАШИНОСТРОЕНЕТО</span

Резултат ще е МАШИНИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА МАШИНОСТРОЕНЕТО. След като сте готови задавате ->Запазване на промените и изскачащия прозорец се затваря. След това от дясната страна има син бутон -> Обновяване. Натискате го и редакцията е запаметена. За да видите какъв е резултата натискате бутончето -> Преглед.

б/ Редактиране на позициите на дейностите. Отново сте в същия основен прозорец на Дейности. Имаме на всеки ред по три блока. На всеки ред горе в ляво има хикс -> снимка 2. На всеки панел от един блок също се появява такъв хикс, когато сте с курсора върху него. Натискате с левия бутон на мишката, когато сте върху хикса и можете да преместите цял ред от блокове или отделен панел на подходящото според вас място. След това от дясната страна има син бутон -> Обновяване. Натискате го и редакцията е запаметена. За да видите какъв е резултата натискате бутончето -> Преглед.

ФОН НА ТЕКСТ

Можете да си изберете цвят за фон на текстовете отказахте се от синия. Примерен фон съм сложил в под менюта-> Фирмен политика, Предмет на дейност и проекти, Капацитет и производствени мощности, Сертификати

РАБОТА С АДМИН ПАНЕЛ

– Качване на снимки

Давам пример със страницата ААА-ПРИМЕР -> От админ панела може да се достигне така-> Вече сте в админ панела-> от ляво има хоризонтално черно меню, от него намирате -> Страници от там влизаме във листа указваща всички създадени страници в сайта. По заглавието намирате ->ААА-ПРИМЕР. Намира се на втора страница в листата на страниците. Поставяте курсора върху името и излиза изскачащо меню в синьо избирате Редактиране. Вече сте вътре във редактора на страницата. Първо прозорче в ляво има зададена снимка. Отново с курсора върху името->Единично изображение излиза изскачащо меню, от което избирате -> молива->натискате и сте в редактора на снимката. Виждате къде пише изображение. От там ако решите да качите друга снимка трябва да кликнете върху червения хикс и ще ви се зареди -> медията със снимки. Тя ви дава два варианта. Можете да заредите снимка от предварително качените в сайт или от компютъра си. Другите менюта в редактора на снимката ви позволяват да зададете опции как да изглежда снимката

– Качване и редактиране на текст.

Отново давам пример със страницата ААА-ПРИМЕР -> От админ панела може да се достигне така-> Вече сте в админ панела-> от ляво има хоризонтално черно меню, от него намирате -> Страници от там влизаме във листа указваща всички създадени страници в сайта. По заглавието намирате ->ААА-ПРИМЕР. Намира се на втора страница в листата на страниците. Поставяте курсора върху името и излиза изскачащо меню в синьо избирате Редактиране. Вече сте вътре във редактора на страницата. Второто прозорче в ляво има зададен текст. Когато поставим курсора върху текста се появява зелен изскачащ прозорец от него избираме ->моливчето, натискаме го и сме в редактора на текста. От там вече може да се ориентирате как да редактирате. След като сте направили редакцията на текста, за да запазите промените долу в изскачащия прозорец натискате -> Запазване на промените. Прозореца се затваря автоматично. Последното което трябва да направите, е от дясно има син бутон ->Обновяване кликнете върху него, така цялата страница се обновява. Над синия бутон има друг бутон-> Преглед. Този бутон ви дава възможност да видите крайния резултат.

 

ЩЕ ВИ ПРАТЯ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА С АДМИН ПАНЕЛА НА САЙТА.

Поздрави!

Емил Тенев

Клип 1

Клип 2

Клип 3