Предмет на дейност и проекти

НачалоПредмет на дейност и проекти

Изпълнени проекти

Година

Обект

Страна

Описание на дейностите

2012 Седона ОП ЕООД България Доставка на 2 броя Фотоскенер за наличие намазутен факел с фланец Phoenix Fireye 85UVF4-1QDWR
2012 Аурубис България АД България Доставка на Линейна задвижка ATL30 RL1 C500 FCM SP
2012 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Доставка на 14 броя разтрошаващи пръти
2012 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Доставка на обтягащи пружини за междинен транспортьор
2012 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Доставка на обтягащи пружини за шлаков транспортьор
2012 ТЕЦ Тимишоара Румъния Доставка на пламъчни детектори за прахови горелки
2012 КЦМ АД България Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експоатация на инсталация за обработка на насипни материали Big Bag
2012 Аурубис България АД България Доставка на ролка сферична вибрационна и ролка притискаща
2011 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Демонтаж и монтаж на базови полчи на двигателите във фино трошене
2011 Лукойл Нефтохим Бургас АД България Доставка на Пламъчен детектор с кат.№ 451007СЕХ и Контролер Е – 210 комплект за маслен подгревател В – 403
2011 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Подмяна на Hardox обшиване с TEFLON обшиване
2011 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Тефлоново покритие на течки и други части
2011 ÷ 2012 Феромагнит Пернк АД България Изграждане на горивна уредба на природен газ за ротационна пещ във „Феромагнит Перник“ АД
2011 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Проектиране (детайлни чертежи), производство и доставка на 120 тона метална конструкция опори за 4 тръбопровода за транспортиране на летяща пепел на втори блок.
2011 Топлофикация Русе ЕАД България Изготвяне на проект за “Горивна уредба за гориво природен газ на Парогенератор № 7 в ТЕЦ „Русе Изток”, „Топлофикация Русе” ЕАД”
2011 Техенерго ЕАД България Производство и доставка на 4 /четири/ броя “Y”- форсунки, с работна дължина L1= 1 500mm и производителност на дюзата 1 100 – 1 500 kg/h и доставка на 4 /четири/ броя “Y”- форсунки, с работна дължина L2= 2 200mm и производителност на дюзата 1 100 – 1 500 kg/h
2011 Аурубис България АД България Доставка на ролка сферична вибрационна и ролка притискаща
2011 Лукойл Нефтохим Бургас АД България Доставка на един брой UV Детектор за маслен подгревател B403 на фирма FIREYE
2011 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Проектиране (детайлни чертежи),производство, доставка и монтаж на два комплекта нови бай-пас Течки в сградата за ситно трошене в ТЕЦ Марица Изток 1
2011 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Проектиране, производство, доставка и пускане в експлоатация на Удължаване на съществуващо Валково сито и само проектиране на баъ-пас Течки за ТЕЦ Марица Изток 1
2011 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Проектиране (детайлни чертежи), производство и доставка на Тръбни опори за ТЕЦ Марица Изток 1
2011 Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Проектиране (детайлни чертежи), производство и доставка на 48 комплекта колесари за ТЕЦ Марица Изток 1
2011 Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Монтажни дейности от квалифициран персонал в ТЕЦ Марица Изток 1
2011 Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Изготвяне на идеен проект – Сепаратор
2011 Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Производство, доставка и монтаж на Аварийни течки
2011 Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Доставка и монтаж на Рециклиращи клапи и Актуатори
2011 Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Производство,  доставка и монтаж на Плъзгащи се плочи
2011 Топлофикация Русе ЕАД България Проектиране на площадков газопровод, газорегулаторен и измервателен пункт и горивна уредба за гориво природен газ  на парогенератор №8 в ТЕЦ „Русе Изток”
2011 Топлофикация Сливен ЕАД България Разработване на идеен проект за реконструкция на водогреен газомазутен котел КВГМ 100-150
2011 ТЕЦ „Бобов Дол“ ЕАД България Разработване на идеен проект на сероочистваща инсталация за мокро десулфуризиране на димните газове
2011 Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД България Производство и доставка на резервни части за Шлакова вана
2011 Аурубис България АД България Механо-монтажни работи по транспортна система на допълнително разширение на Обогатителна фабрика
2010 Аурубис България АД България Изработка, доставка, монтаж и пуск с доказване на технологични параметри на вибрационен разтоварач на ГТЛ
2010 ТЕЦ Варна ЕАД България Доставка на монтажни фланци и насочващи шарнири за фотоскенери
2010 ТЕЦ Енел Марица Изток 3 България Доставка на 4 броя фотоскенери
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД България Производство, доставка и монтаж на 196 броя скрепки за верижен транспортьор на Блок 2
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД България Производство, доставка и монтаж на 41 броя шини за шлакоотделящи вани
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД България Доставка и монтаж на 2 броя обръщателни колела
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД България Ремонт на два броя мотор-редуктори
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  България Производство и доставка на гитероси
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  България Проектиране, производство, доставка и монтаж на 5 броя пресипни системи
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  България Ремонт и инсталация на 4 броя отклоняеми потопяеми ролки
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  България Проектиране, производство и доставка на 2 броя пресипни системи
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  България Супервайзинг на 2 броя шлакоотделящи вани и шлакови транспортьори
 2010 ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  България Монтаж на 2 броя шлакоотделящи вани и шлакови транспортьори
 2010 ТЕЦ „Варна“ ЕАД  България Доставка на датчици за прахови и газови факли
 2010 „Стомана Индъстри“ АД  България Проектиране на тръбна разводка за охлаждаща вода за електродъгова пещ (ЕДП)
 2010 „Стомана Индъстри“ АД България Проректиране на тръбна разводка за въздух за електродъгова пещ (ЕДП)
 2010 „Стомана Индъстри“ АД България Проектиране на вторично охлаждане за електродъгова пещ (ЕДП)
 2009 Топлофикация Пловдив – EVN  България Проект за извеждане от експлоатация на тръбните разводки на турбина №1
 2009 „Топлофикация Сливен“ АД  България Предпроектно проучване за редукция на топлинната мощност на ЕК 1Б 160/100
 2009 „Топлофикация Русе“ АД  България Доставка и монтаж на разпалващи мазутни горивни уредби (мазутни форсунки)
 2009 ТЕЦ „Варна“ България Изготвяне на работен проект за САУ за помпена станция
 2009 ТЕЦ „Девен“  България Промяна на алгоритми за управление на ръкавен филтър
2008 ÷ 2009 ТЕЦ „ Марица-изток 3 „ България Механични дейности по системата за складиране и транспортиране на гипс в Енел Марица Изток 3 – проектиране, производство, доставка, монтаж и пуск
 2008 ÷ 2009 ТЕЦ „Бобов Дол“  България Предпроектно проучване на сероочистващи инсталации за ТЕЦ „Бобов Дол“
2008 АЕЦ „ Козлодуй „ България Доставка на мотокар
2008 ТЕЦ „ Марица-изток 3 „ България Почистване на река Соколица, 3 етап
2008 ТЕЦ „ Марица-изток 3 „ България Производство и доставка на специализиран мотоповдигач за ремонт на мелнични колела
2007 ÷ 2009 ТЕЦ „ Марица-изток 1 „ България Проектиране, производство и доставка на газоходи за ТЕЦ Марица Изток 1
2007 ÷ 2009 ТЕЦ „ Марица-изток 1 „ България Проектиране, производство и доставка на два броя шлакови вани за ТЕЦ Марица Изток 1
 2007 ÷ 2008 ТЕЦ „Ас Понтес“  Испания Проучване за съвместно изгаряне на дървесна биомаса и суббитуминозни въглища
2007 ТЕЦ „ Марица-изток 3 „ България Изграждане на заземителна инсталация
2007 ТЕЦ „ Марица-изток 3 „ България Строителсатво на мост за подмяна на сгуропроводи
2007 ТЕЦ „ Хертен „ Германия Проектиране, производство и доставка на газоходи за ТЕЦ „Хертен“
2006 ÷ 2008 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ – 4 х 210 MW България Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталация за обезводняване на гипсова суспензия от сероочистващата инсталация в ТЕЦ Марица Изток 3
2006 ÷ 2008 ТЕЦ „ Боксберг „ Германия Проектиране, производство, доставка и предмонтаж на газоходи за ТЕЦ Боксберг
2006 ÷ 2008 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ – бл. № 1 и 3, 227 MW България Прахови горивни уредби за високовлажни лигнити – инженеринг, до­с­тавка, пускане и настройка
2006 ÷ 2008 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ – бл. № 1 и 3, 227 MW България Реконструкция на прахоприготвящи системи за високовлажни лиг­нити – инженеринг, доставка, пускане и настройка
2006 ÷ 2008 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ – бл. № 1 и 3, 227 MW България Разпалващи мазутни горивни уредби – инженеринг, доставка, пуска­не в експлоатация
2006 ÷ 2008 ТЕЦ „ Република “ – Перник България Дробилно-пресевна инсталация за въглищен поток 250 t/h – инжене­ринг, доставка, пускане в експлоатация. Доставка на магнитни сепаратори за транспортни ленти
2006 ÷ 2008 ТЕЦ „ Ас Понтес „, бл.1-4 Испания Производство и доставка на горивни уредби за блокове 1-3 и модификация на блок 4 на ТЕЦ „Ас Понтес“
2006 ÷ 2007 ТЕЦ „ Ас Понтес “ – бл. № 3, 2,      350 MW Испания Прахови горивни уредби с ниски емисии на NOx за суббитуминозни въглища – инженеринг, пускане и настройка
2006 ÷ 2007 ТЕЦ „ Ас Понтес “ – бл. № 3, 2,     350 MW Испания Вентилаторни мелници за суббитуминозни въглища – инженеринг, пускане и настройка
2006 ÷ 2007 ТЕЦ „ Ас Понтес “ – бл. № 3, 2,     350 MW Испания Шлакоотделителна система – инженеринг, пускане в експлоатация
2006 ÷ 2007 Завод на Либхер, с.Радиново България Производство и монтаж на метални конструкции за Завод на Либхер
2006 ТЕЦ „ Атеринолакос“ Гърция Проектиране, производство и доставка на комин за ТЕЦ „Атеринолакос“
2005 ТЕЦ „ Бобов дол “ – 4 х 210 MW България Ролково сито 30 mm за въглищен поток 1500 t/h – инженеринг, дос­тавка, пускане в експлоатация
2004 ÷ 2005 ТЕЦ „ Марица 3 “ – Димитровград – 1 х 150 MW България Разпалващи мазутни горивни уредби – инженеринг, доставка, пуска­не в експлоатация
2004 ТЕЦ “ Ас Понтес “ – 4 x 350 MW Испания Аеродинамично моделиране  на економайзер I степен на реконструирания конвективен газоход на котела
2003 ÷ 2006 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ – бл. № 2, 227 MW България Прахови горивни уредби за високовлажни лигнити – инженеринг, дос­тавка, пускане и настройка
2003 ÷ 2006 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ – бл. № 2, 227 MW България Реконструкция на прахоприготвящи системи за високовлажни лиг­нити – инженеринг, доставка, пускане и настройка
2003 ÷ 2006 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ – бл. № 2, 227 MW България Разпалващи мазутни горивни уредби – инженеринг, доставка и мон­таж, пускане в експлоатация
2003 ÷ 2005 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ –               2 х 227 MW България Сероочистваща инсталация – работно проектиране
2003 ÷ 2006 ТЕЦ „ Ас Понтес “ – бл. № 4,      350 MW Испания Прахови горивни уредби с ниски емисии на NOx за висококалорични суббитуминозни въглища – инженеринг, пускане и настройка
2003 ÷ 2006 ТЕЦ „ Ас Понтес “ – бл. № 4,      350 MW Испания Вентилаторни мелници за суббитуминозни въглища – инженеринг, пускане и настройка
2003 ÷ 2006 ТЕЦ „ Ас Понтес “ – бл. № 4,      350 MW Испания Шлакоотделителна система – инженеринг, пускане в експлоатация
2003 ТЕЦ  „ Република “ – 1 x 220 t/h България Проучване на възможността за стабило и ефективно изгаряне на високопепелни лигнитни и кафяви въглища
2002 ÷ 2005 ТЕЦ „ Девен “ – 3 х 220 t/h България Разпалващи мазутни горивни уредби – инженеринг, доставка, пуска­не в експлоатация
1998 ÷ 2000 ТЕЦ „ Марица-изток 2 “ –               4 х 210 MW България Сероочистваща инсталация – работно проектиране
1998 ÷ 2000 ТЕЦ „ Марица-изток 2 “ –               4 х 210 MW България Контейнер за безпрашно разтоварване и доставка на варовик – инженеринг
1998 ÷ 2000 ТЕЦ „ Марица-изток 2 “ –               4 х 210 MW България Контейнер за безпрашно разтоварване и доставка на варовик – сис­тема за автоматично управление и контрол: ин­же­неринг, доставка, пускане и настройка
1996

 

 

ТЕЦ „ Ас Понтес “ – 4 х 350 MW Испания Дробилно-пресевна инсталация за въглищен поток 3000 t/h – инже­не­ринг, доставка и настройка на:

 • – Ролково сито 40;
 • – Дискова дробилка 1200/160
1994 ÷ 1997 ТЕЦ „ Ас Понтес “ – 4 х 350 MW Испания Прахови горивни уредби за смес от лигнитни и кафяви въглища – инженеринг, пускане и настройка
1994 ÷ 1997 ТЕЦ „ Ас Понтес “ – 4 х 350 MW Испания Реконструкция на вентилаторни мелници за смилане на смес от лигнитни и суббитуминозни въглища – инженеринг, пускане и нас­тройка
1993 ÷ 1994 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ –               4 х 210 MW България Инсталация за ситно дробене на високовлажни лигнити за въглищен поток 1600 t/h – инженеринг, пускане в експлоатация на:

 • – Ролково сито 40;
 • – Чукова дробилка 160
1993 ÷ 1994 ТЕЦ „ Марица-изток 3 “ –               4 х 210 MW България

Инсталация за едро дробене на високовлажни лигнити за въглищен поток 3000 t/h – инженеринг, пускане в експлоатация на:

 • – Ролково сито 160;
 • – Дискова дробилка 1200/160
1988 ТЕЦ „ Хагенвердер „ Германия Модификация на входа и на сепаратора на вентилаторна мелница – инженеринг, изпитания и настройка
1988 ÷ 1989 ТЕЦ „ Новаки “ – 2 х 110 MW Словакия Нови прахови горивни уредби за кафяви въглища. Реконструкция на вентилаторни мелници – инженеринг, пускане и настройка
1986 ТЕЦ „ Тракия “ – 220 t/h България Инсталация за ситно дробене на лигнити – инженеринг на:

 • – Ролково сито 40;
 • – Чукова дробилка 0 – 25
1986 ТЕЦ „ Тракия “ – 220 t/h България

Инсталация за едро дробене на лигнити – инженеринг на:

 • – Ролково сито 220;
 • – Дискова дробилка 1200/200
1986 ТЕЦ „ Сливен “ – 220 t/h България Прахови горивни уредби за кафяви въглища – инженеринг
1984

 

ТЕЦ „ Марица-изток 2 “ –               4 х 210 MW България

Инсталация за ситно дробене на високовлажни лигнити за въглищен поток 2400 t/h – инженеринг, пускане в експлоатация на:

 • – Ролково сито 40;
 • – Дискова дробилка 0 – 35;
 • – Ролково сито 60 с отстраняване на чужди тела
1984 ÷ 1989 ТЕЦ „ Марица-изток 2 “ –               4 х 210 MW България

Инсталация за едро дробене на високовлажни лигнити за въглищен поток 3000 t/h – инженеринг, пускане в експлоатация на:

 • – Ролково сито 220;
 • – Дискова дробилка 1200/200
1983 ТЕЦ „ Ровинари “ – 2 х 210 MW Румъния Прахови горивни уредби за лигнити. Реконструкция на вентилаторни мелници (корпуси, работни колела, врати, сепаратори, съединители) – инженеринг, пускане и настройка
1982 ÷ 1984 ТЕЦ „ Крайова “ – 2 х 370 t/h Румъния Прахови горивни уредби за лигнити. Реконструкция на вентилаторни мелници (работни колела, сепаратори, съединители) – инженеринг
1981 ТЕЦ „ Бобов дол “ – 4 х 210 MW България Прахови горивни уредби за кафяви въглища. Реконструкция на вен­ти­латорни мелници (работни колела, сепаратори, съединители) – инженеринг
1979 ТЕЦ „ Република “ – 1 х 220 t/h България Прахови горивни уредби за високопепелни кафяви въглища. Рекон­струкция на вентилаторни мелници – инженеринг
1979 ÷ 1981 ТЕЦ „ Марица-изток 2 “ –               4 х 150 MW България Прахови горивни уредби за високовлажни лигнити. Реконструкция на вентилаторни мелници – инженеринг
1979 ÷ 1981 ТЕЦ „ Марица-изток 2 “ –               4 х 150 MW България Въглеподавателен тракт – реконструкция на дозатори и питатели за високовлажни лигнити – инженеринг, пускане и настройка

 

 

 

Година

Обект

Страна

Проучвания и консултантска дейност

2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3″  –               4 х 227 MW

България

Проучване за определяне на максималния допълнителен пароотбор в зависимост от товара на котлите

2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3″ –               4 х 227 MW

България

Хидродинамично моделиране на кръг – тръбопровод за гипсова суспензия

2006

БАН

България

Програма за икономическо развитие на България – Част Електро­енергетика

2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3″ –               4 х 227 MW

България

Изследване излъчването на мазутен факел от нискоемисионни го­рел­ки в условията на фоново излъчване от прахов факел

2005

ТЕЦ „ Марица-изток 3″ –               4 х 227 MW

България

Триизмерен модел на нискоемисионна газомазутна горелка с инди­ви­дуално регулиране

2004

ТЕЦ „ Ас Понтес “ –   4 х 350 MW

Испания

Аеродинамично моделиране на економайзер І степен на реконструи­ра­ния конвективен газоход на котела

2004

ТЕЦ „ Ас Понтес “ –   4 х 350 MW

Испания

Компютърно моделиране на процесите в котлите

2003

ТЕЦ „ Република “  –  1 х 220 t/h

България

Проучване на възможността за стабилно и ефективно изгаряне на високопепелни лигнитни и кафяви въглища

2003

ТЕЦ „ Марица-изток 3″ –               4 х 227 MW

България

Компютърно моделиране на процесите в котлите

2001

ТЕЦ „ Марица-изток 2″, ТЕЦ „Ма­рица-изток 3″ – блокове 210 MW

България

Проучване и предложение за модификация на въздухоподгревате­лите на котлите

2000 ÷ 2001

ТЕЦ „ Ас Понтес“ – 4 х 350 MW

Испания

Проучване на възможностите за адаптиране на котлите за изгаряне на висококалорични суббитуминозни въглища

2000

ТЕЦ „ Ишалница“ 1 х 315 MW

Румъния

Проучване за рехабилитация на прахови горивни уредби за лигнити

1999

ТЕЦ „ Марица-изток 1″ –               2 х 330 MW

България

Препоръки за подходяща степен и технология за предварително хомогенизи­ране и технология за предварително раздробяване на въглищата

1999

ТЕЦ „ Марица-изток 1″ –               2 х 330 MW

България

Избор на технологията за изгаряне, единичната мощност на агрега­тите и оптималната мощност на централата

1998

Агенция по енергийна ефективност

България

Препоръки за повишаване на енергийната ефективност във въгледо­бива, електроенергетиката и топлоснабдяването като част от Нацио­нал­ната програма за енергийна ефективност

1997

АЕЦ „ Белене „

България

Експертна оценка на необходимостта от доизграждане на центра­лата и препоръки на алтернативно решение с минимални разходи, съчетано с повишаване на енергийната независимост на страната

1995, 2000

НЕК

България

Развитие и преструктуриране на енергийния сектор на Република България в перспектива до 2010 г.