Проекти

НачалоПроекти

ТОТЕМА Инженеринг е високо квалифицирана инженерингова фирма с дългогодишен опит и традиции, работеща основно в сферата на енергетиката и специализирана в следните области:

  • Проучване, идейно и работно проектиране, консултантска дейност
  • Разработване на оборудване и съоръжения за енергетиката
  • Разрешаване на спесифични проблеми в ТЕЦ
  • Екологични дейности и проекти
  • Производство на технологично оборудване и метални конструкции.
  • Строително – монтажни работи
  • Гражданско строителство
  • Участие в инвестициионни проекти
  • Сервизни дейности и обслужване