Предмет на дейност

В края на 2006г. ТОТЕМА Инженеринг сключва договор с Hitachi Power Europe за изготвяне на детайлен инженеринг, производство, доставка на транспортните единици на територията на ТЕЦ-а в Германия и предмонтаж до повдигателни единици на над 3500 тона метални конструкции – въздуховоди горещ и студен въздух, праховоди и димоходи.
Инженерингът по проекта, разработен изцяло от професионалистите на ТОТЕМА Инженеринг, се състои в повече от 1200 чертежа, а производството на каналите е извършено в произвоствените бази на компанията – ВРЗ „Вола“ ( град Враца ), EРТ и НИТИ Инженеринг (град Казанлък).

Предмонтажът до повдигателни единици е извършен на територията на ТЕЦ „Боксберг“ в Германия от един от монтажните екипи, с които разполага фирмата.

- Enovathemes