Изградената от ТОТЕМА Инженеринг ЕАД инсталация за транспортиране на гипс Gypsum Transport System е предназначена за транспортиране и временно съхраняване на гипса, произведен в Инсталацията  за обезводняване на гипсова суспензия (GDP) на ТЕЦ „Марица-изток 3”.
Посредством системата за транспортиране гипсът може да бъде складиран в закрит склад с капацитет 5000 t (4 секции х 1250 t), доставен в открития склад (в бъдеще и в силоз) на KNAUF, да се товари на влакови композиции, а също и на камиони.
Инсталацията за транспортиране и съхраняване на гипса се състои от система от 14 броя лентови транспортьори, 4 от които подвижни,  с обща дължина 600 метра, изцяло проектирани, произведени и монтирани от ТОТЕМА Инженеринг ЕАД, 9 броя пресипващи улея, 2 броя ж.п. коловози за товарене на влакови композиции, 4 броя товарни улея за камиони, закрит склад за гипс, състоящ се от 4 броя секции с капацитет около 1250 m3 всяка, ел. уредба 0,4 kV, цифрова система за управление, система за видео наблюдение, спомагателни инсталации и съоръжения. Транспортната система е свързана с Инсталацията за обезводняване на гипсова суспензия посредством 2 броя пресипващи улея от лентови транспортьори.
Изградената система от ТОТЕМА Инженеринг осигурява непрекъснатото движение на произведения гипс към основните складови помещения, разтоварища и крайни консуматори – към завода на KNAUF, към закрит склад и към железопътните и автомобилни товарни пунктове.
С помощта на високия професионализъм на служителите в ТОТЕМА Инженеринг ЕАД в началото на 2010 година Системата за транспортиране на гипс беше напълно завършена и пусната в употреба на територията на ТЕЦ Енел Марица Изток 3.