Projects

НачалоProjectsСТРОИТЕЛСТВОИзграждане на Инсталация за обезводняване на гипс в ТЕЦ „Марица изток 3“