Референции

НачалоРеференции

Референции, издадени на ТОТЕМА Инженеринг ЕАД от Endesa - As Pontes Power Plant
Endesa - As Pontes Power Plant
Виж
Референции и препоръки от ``Минпроект`` ЕАД
Виж
Булгаргаз ЕАД

Референции, издадени от Булгаргаз ЕАД

Виж
Експлоатационна компания Марица Изток 3 АД
Доставка, инсталация и пуск на лабораторно оборудване
Виж
ВРЗ Вола ЕАД:
1.Изграждане и въвеждане в експлоатация на шест производствени халета
2.Изграждане и въвеждане в експлотация на жилищна сграда
ВижВиж
Либхер Хаусгерете Марица ЕООД
Строително-монтажни работи по изграждане на производствено хале край с. Радиново
Виж
Топлофикация Русе ЕАД
Доставка на апарат за определяне съдържанието на сяра и въглерод
Виж
Министерство на отбраната на РБ
Доставка на апарат за определяне на фактически смоли
Виж
ТЕЦ Бобов Дол ЕАД
Референции, издадени от ТЕЦ Бобов Дол ЕАД
ВижВиж
Референции, издадени на ТОТЕМА Инженеринг ЕАД от Топлофикация Перник ЕАД
Доставка на магнитни сепаратори за лентови транспортьори
Виж
Уърлд Карго Сървисез ЕООД
Изграждане и въвеждане в експлоатация на офис сграда
Виж
Референции и препоръки от Консорциум Кльокнер Индустри-Анлаген ГмбХ / S-H-U Заарберг Имвелттехник ГмбХ
1.Дейности по изграждането на първата сероочистваща инсталация в България в Марица Изток 2
2.Изграждане на инсталация за десулфориране на димен га в Топлоцентала Марица Изток 2
ВижВиж
ABB България ЕООД
Рефернция за партньорство в съвместни проекти
Виж
Девен Солвей Соди АД
1.Реализация на проект за мазутна разпалзваща горивна уредба на котел 1
2.Специализирани дейности по разпалващи горивни уредби за котлоагрегати
ВижВиж
Феромагнит АД
Изграждане на Газова горивна уредба за ротационна пещ
Виж
Топлофикация Сливен ЕАД
1.Проект за реконструкция на водогреен котел 100 Gcal/h на скарен
2.Проект за реконструкция на водогреен котел 100 Gcal/h на скарен
Проект за реконструкция на топлинната мощност на котел 2
ВижВиж
Енергийни Решении и Технологии ЕАД
1.Проект за изграждане на МВЕЦ ``ЕРТ-1`` и ``ЕРТ-2``, с. Горни Лом
2.Проект за изграждане на МВЕЦ ``ЕРТ-3``, с. Горни Лом
ВижВиж
Юпитер Турс ЕООД
1.Пълна рехабилитация и преустройство на 6-етажна офис сграда
2.Изграждане и пускане в експлоатация на абонатна станция
ВижВиж