Сертификати

НачалоСертификати

Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2008
Изтегли
Сертификат на система за управление съгласно ISO 14001:2005
Изтегли
Сертификат на система за управление съгласно ISO 14001:2005
Изтегли
Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2008
Изтегли
OHSAS 18001:2007
Изтегли
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи І категория
Изтегли
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи ІI категория
Изтегли
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи ІII категория
Изтегли
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи ІV категория
Изтегли
Сертификат за ЧЛЕНСТВО в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
Изтегли
Сертификат за членство в Американската Търговска Камара в България
Изтегли